W dniu 21 czerwca 2023 r. Vreespol zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „CALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na remont i przebudowę budynku byłego internatu na budynek biurowy. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnych i komfortowych warunków pracy dla pracowników, a także rozbudowę naszej siedziby firmy w Trzcińsku-Zdroju.